Thứ ba, 2 Tháng 9 - 2014

Thông Báo Học Vụ
Lần cập nhật cuối (01/09/2014 14:09)
TB nộp học phí Học kỳ 1 năm 2014-15 - ĐỢT 3

1. Đối tượng: SV bậc Đại học, Cao đẳng hệ CQ 
2. Thời gian: từ ngày 28/8 đến 5/9/2014
3. Hình thức thanh toán: có 2 hình thức
3.1 Thanh toán tại quầy giao dịch:
    a/ SV hệ niên chế: nộp tại Phòng tài chính (A0007)
    b/ SV hệ tín chỉ: nộp tại 22 điểm giao dịch của Vietcombank
3.2 Thanh toán qua kênh ngân hàng trực tuyến VCB iB@NKING

  (Mọi thắc mắc và ý kiến phản hồi gửi email: phamhieunghia@tdt.edu.vn
  Thời gian phản hồi từ 29/7 đến 2/9/2014)
* Lưu ý: SV phải có mặt lúc 6h25 trước tượng đài bác Tôn
Kế hoạch  thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2014-15

Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9-2014

* Lưu ý: Đã có giấy chứng nhận TN tạm thời đợt tháng 9, SV liên hệ VP Khoa B005 để nhận
Thông báo xử lý học vụ  

 

 
Khoa Ngoại ngữ
 
 

TIN MỚI CẬP NHẬT

ẢNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU