Chủ nhật, 23 Tháng 11 - 2014

Thông Báo Học Vụ
Lần cập nhật cuối (19/11/2014 14:11)
TB nộp học phí học kỳ dự thính 1-1415 – Đợt 3

1. Đối tượng:Tất cả SV bậc ĐH, CĐ CQ, LT, VB2
2. Thời gian: từ ngày 17/11 đến 21/11/2014
3. Hình thức thanh toán: có 2 hình thức 
    3.1. Thanh toán tại quầy giao dịch:
       a. SV hệ niên chế: nộp tại Phòng Tài chính (A0007)
       b. SV hệ tín chỉ: nộp tại 22 điểm giao dịch của Vietcombank
    3.2. Thanh toán qua kênh ngân hàng trực tuyến VCB iB@NKING

  ( Lưu ý: SV phải có mặt lúc 6h25 trước tượng đài bác Tôn)
Kế hoạch tốt nghiệp & thực tập tốt nghiệp năm học 2014-15
Thông báo xử lý học vụ  

 

 
Khoa Ngoại ngữ
 
 

TIN MỚI CẬP NHẬT

ẢNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU