Thứ năm, 24 Tháng 7 - 2014

Thông Báo Học Vụ
Lần cập nhật cuối (18/07/2014 14:07)
Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9-2014

* Lưu ý: - SV liên hệ phòng CTSV để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục
               - Thời gian hạn chót đến ngày 25/7/2014 
TB nộp học phí Học kỳ 1 năm học 2014– 2015

1. Đối tượng thực hiện: SV bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính qui
2. Thời gian: từ 8/7/2014đến 31/7/2014
3. Địa điểm: - Phòng tài chính (A0007) (hệ niên chế)
                       - Các điểm giao dịch của Vietcombank (hệ tín chỉ)
- TB nộp học phí học kỳ 1 năm học 2014-15 hệ CQ 
Kế hoạch  thực tập tốt nghiệp đợt 3-1314

 

 
Khoa Ngoại ngữ
 
 

TIN MỚI CẬP NHẬT

ẢNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU