Thứ sáu, 1 Tháng 8 - 2014

Thông Báo Học Vụ
Lần cập nhật cuối (28/07/2014 23:07)
Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9-2014

TB nộp học phí Học kỳ 1 năm học 2014– 2015

1. Đối tượng thực hiện: SV bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính qui
2. Thời gian: từ 8/7/2014đến 31/7/2014
3. Địa điểm: - Phòng tài chính (A0007) (hệ niên chế)
                       - Các điểm giao dịch của Vietcombank (hệ tín chỉ)
- TB nộp học phí học kỳ 1 năm học 2014-15 hệ CQ 
Kế hoạch  thực tập tốt nghiệp đợt 3-1314

 

 
Khoa Ngoại ngữ
 
 

TIN MỚI CẬP NHẬT

ẢNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU