Thứ bảy, 25 Tháng 10 - 2014

Thông Báo Học Vụ
Lần cập nhật cuối (23/10/2014 01:10)
  ( Lưu ý: SV phải có mặt lúc 6h25 trước tượng đài bác Tôn)
TB kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 9-2014
Kế hoạch  thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2014-15
Thông báo xử lý học vụ  

 

 
Khoa Ngoại ngữ
 
 

TIN MỚI CẬP NHẬT

ẢNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU