Thứ năm, 24 Tháng 4 - 2014

ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch tốt nghiệp đợt tháng 4/2014
Lần cập nhật cuối (22/04/2014 15:04)


Đã có giấy chứng nhận TN tạm thời, SV liên hệ VP khoa B005 để nhận

TB lịch sinh hoạt CN cho SV lớp trễ tiến độ

- Tháng 05: ngày 12.5.2014 (thứ 2) ca 5, phòng B004
 Thông báo xử lý học vụ  

 

 
Khoa Ngoại ngữ
 
 

TIN MỚI CẬP NHẬT

ẢNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU