Thứ năm, 27 Tháng 11 - 2014

Thông Báo Học Vụ
Lần cập nhật cuối (24/11/2014 09:11)
  ( Lưu ý: SV phải có mặt lúc 6h25 trước tượng đài bác Tôn)
Kế hoạch tốt nghiệp & thực tập tốt nghiệp năm học 2014-15
Thông báo xử lý học vụ  

 

 
Khoa Ngoại ngữ
 
 

TIN MỚI CẬP NHẬT

ẢNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU