Hoạt động của Khoa

Giải bóng đá truyền thống Khoa ngoại ngữ 2016
Tiếp nốí thành công trong các năm qua, năm 2016 Khoa ngoại ngữ tiếp tục tổ chức phong trào bóng đá truyền thống. Giải đấu năm nay tiếp tục thu hút...(24-03)