Tin mới

DSSV đủ và không đủ điều kiện xét học bổng NH 2014-15
(1) DSSV đủ điều kiện xét học bổng trong NH 2014-2015. (2) DSSV không đủ điều kiện xét học bổng trong NH 2014-2015. (3) SV nào hội đủ điều kiện xét học bổng mà vẫn chưa được ghi nhận vào danh sách "đủ điều kiện" thì vui lòng phản hồi về email: This email address is being...(31-08)

Hoạt động của Khoa

Cuộc thi “TOEIC for Career 2015”
       IIG Việt Nam kết hợp cùng các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam tổ chức cuộc thi “TOEIC for Career 2015”. Đây là cuộc thi về khả năng sử dụng tiếng Anh dành...(14-09)