Tin mới

Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2015–16 hệ CQ
1. Thời gian: từ 7/7 đến 31/7/20151. Đối tượng: Tất cả SV bậc Đại học, Cao đẳng hệ CQ3. Hình thức thanh toán: có 2 hình thức:    3.1. Thanh toán tại quầy giao dịch: tại 22 điểm giao dịch của Vietcombank    3.2. Thanh toán qua kênh ngân hàng...(07-07)