Tin mới

TB về việc tổ chức buổi phỏng vấn và tuyển dụng trực tiếp SV ngày 29/10/2016
1. Thời gian: 8h – 11h, ngày 29/10/2016 (thứ bảy).2. Địa điểm: Sảnh nhà C 3. Công việc: Làm việc bán thời gian (có thể thỏa thuận theo lịch học của SV. 4. Số lượng: Không giới hạn.5. Thông tin cần liên hệ: Trung tâm HTDN&CSV     (phòng C003 –...(05-10)