Tin nổi bật

Buổi sinh hoạt thực tập tốt nghiệp đơt 2-3 lúc 8:00 sáng CN ngày 11/12 tại B308
1. Đối tượng: SV chuẩn bị thực tập TN đợt 2 và 3 năm 2016-172. Thời gian: 8:00 - 9.30 ngày 11/12/2016, Chủ nhật3. Địa điểm: phòng B308 4. Nội dung: phổ biến thông tin và hướng dẫn quy trình thực tập thương mại * Lưu y:SV không tham dự...(05-12)