Tin mới

Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm 2015–16 hệ Chính Quy đợt 2
1. Đối tượng: Tất cả SV bậc ĐH, CĐ hệ Chính Quy 2. Thời gian: từ 01/09 đến 11/09/20153. Hình thức thanh toán: có 2 hình thức:   3.1. Thanh toán tại quầy giao dịch: nộp tại 22 điểm giao dịch của Vietcombank    3.2. Thanh toán qua kênh ngân...(27-08)

Hoạt động của Khoa

Cuộc thi văn nghệ FFL Talent Contest lần 9 năm 2015
Đến hẹn lại lên, Cuộc thi văn nghệ truyền thống FFL Talent Contest do khoa Ngoại Ngữ tổ chức đã quay lại và mang một màu sắc mới mẻ hơn nhằm tạo ra...(01-06)