Tin mới

Thông báo nộp học phí học kỳ hè năm 2014–15 hệ CQ ĐỢT 3
1. Thời gian: từ ngày 6/7 đến 7/7/20152. Địa điểm: Phòng Tài chính (A0007) CS Tân Phong, Q7.     - Sáng: từ 7H30 đến 11H30, Chiều: từ 13H đến 17H 3. Đối tượng: tất cả SV bậc Đại học, Cao đẳng hệ CQ.(19-06)