Nhằm đảm bảo thông tin SV được chính xác phục vụ cho việc in văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2017. Phòng CTHSSV đề nghị SV nhận được thông báo này vui lòng truy cập vào địa chỉ sau: https://goo.gl/forms/OyouvMNcKHiXIcFC2 và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Thời gian phản hồi đến hết ngày 16/6/2017. Sau thời gian trên nếu sinh viên không thực hiện mọi sai trái về thông tin cấp bằng tốt nghiệp sinh viên sẽ không thể điều chỉnh được.
Liên hệ trực tiếp Phòng A003 hoặc LH: Thầy Vinh 01666 758 639
* Lưu ý:
  - Cách ghi NƠI SINH:

     ghi tỉnh thành theo giấy khai sinh; vd: Sinh viên sinh tại Xã Bình Chánh,Bình Chánh, TP HCM => thì nơi sinh ghi là: TP. Hồ Chí Minh
  - Cách ghi DÂN TỘC:

     ghi theo giấy khai sinh, không ghi theo chứng minh nhân dân