Các bạn đăng kí đi tham quan Công ty Sailun Việt Nam tại Khu công nghiệp Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

Thời gian và địa điểm: 7:00 sáng ngày 14-01-2017 có mặt tại Văn phòng Khoa NN (B005).

* Lưu ý: Khuyến khích mặc đồng phục thể thao của Trường / Khoa.