Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ có thêm nhiều cơ hội quyết định đúng đắn khi chọn nơi học việc, thực tập, việc làm, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với Doanh Nghiệp. Khoa Ngoại Ngữ sẽ tổ chức "Hội chợ việc làm" và mời 20 doanh Nghiệp và Trung tâm ngoại ngữ thân hữu đến tham gia.
 
- Thời gian và địa điểm: lúc 13:00 ngày 29/9/2017 tại sảnh nhà B
 
- Đối tượng tham dự: tất cả SV Khoa NN và các SV của Trường (có quan tâm)
 
- Danh sách các công ty, doanh nghiệp và Trung tâm Ngoại ngữ sẽ tham gia:
  1. Công ty Quảng Thượng
  2. Công ty TECH-LINK SILICON
  3. Công ty Lucky Viet Nam
  4. Công Ty TNHH TONGWEI Việt Nam
  5. Trung Tâm Ngoại Ngữ Tân Văn
  6. Công Ty TNHH POUYUEN Việt Nam
  7. Công ty Liên Doanh Nam Phương Textile
  8. Công ty TNHH Sailun Việt Nam
  9. Trung tâm Poly
  10. Công ty New Wide