STT NỘI DUNG

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

ĐỊA ĐIỂM

DỰ KIẾN

1

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần I

Chủ đề: “Chào mừng năm học mới”

21/08/2016 ĐH Tôn Đức Thắng
2

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ II

Chủ đề: “Chào đón Tân sinh viên”

25/09/2016 ĐH Tôn Đức Thắng
3

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ III

Chủ đề: “Giải mật thư

30/10/2016 ĐH Tôn Đức Thắng
4

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ IV

Chủ đề: “Cuộc thi Tìm hiểu Ngôn ngữ Văn hóa TQ”

04/12/2016 ĐH Tôn Đức Thắng
5

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ V

Chủ đề: “Ấm lòng ngày Tết”

08/01/2017 Quán cơm Nụ Cười Mới
6

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ VI

Chủ đề: “Thi thử HSK”

27/03/2017 ĐH Tôn Đức Thắng
7

Sinh hoạt Câu lạc bộ lần thứ VII

Chủ đề: “Ôn tập thi cuối kỳ”

07/05/2017 ĐH Tôn Đức Thắng