i. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

     1. NGÔN NGỮ ANH CHẤT LUỢNG CAO (chuyên ngành Thương mại) 

     2. NGÔN NGỮ ANH   (chuyên ngành Thương mại, Sư phạm)

     3. NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC  (chuyên ngành Thương mại, Du lịch)

     4. NGÀNH TRUNG - ANH   (chuyên ngành Thương mại, Du lịch)

     5. NGÔN NGỮ ANH (Liên thông từ cao đẳng)  (chuyên ngành Thương mại)

ii. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH CHẤT LƯỢNG CAO

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
   - Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có kiến thức chuyên môn chắc, kỹ năng nghề nghiệp và xử lý công việc giỏi, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
   - Phát triển năng lực làm việc, tư duy độc lập sáng tạo, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề và cập nhật kiến thức chuyên ngành liên tục cũng như các kiến thức và kỹ năng khác của người học như: tin học, kỹ năng giao tiếp ứng xử, tổ chức công việc và quản lý thời gian, công tác xã hội, đoàn thể, hoạt động phong trào.
2. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
    Bằng cấp đạt được:
    - Bằng: “Cử nhân Ngôn ngữ Anh chất lượng cao” của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
    - Chứng chỉ IELTS 6.5
    - Chứng chỉ MOS quốc tế về nội dung Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel,
    - Microsoft Office Powerpoint
    - Các chứng chỉ kỹ năng mềm.
 
 
 
CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH
 
1. GIỚI THIỆU:
Đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chương trình nhằm giúp SV:
- Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ;
- Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết);
- Nắm vững những kiến thức và kỹ năng cần thiết để công tác có hiệu quả trong các ngành sư phạm, thương mại, và du lịch;
- Đạt được những kỹ năng cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học;
- Trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết về biên phiên dịch.      
2. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
Với kỹ năng tiếng cùng các kiến thức chuyên ngành đã được trang bị trong 4 năm học tập, sau khi tốt nghiệp SV có thể tham gia giảng dạy tiếng Anh ở bậc trung học, cao đẳng, đại học, và các trung tâm ngoại ngữ và có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực có sử dụng tiếng Anh như thương mại, dịch vụ, phiên dịch, du lịch, v.v. 
SV có nhiều cơ hội nhận học bổng sau đại học tại các trường đại học nước ngoài.
Có thể tham gia chương trình (3+1) tại Đài Loan

 CỬ NHÂN NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC
 
1. GIỚI THIỆU:
     Đào tạo cử nhân ngành tiếng Trung Quốc có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo; đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
2. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
     Với kỹ năng tiếng cùng các kiến thức chuyên ngành đã được trang bị trong 4 năm học tập, sau khi tốt nghiệp SV có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, du lịch, phiên dịch, sư phạm... Hiện nay nhu cầu về nguồn nhân lực vừa thành thạo tiếng Trung Quốc vừa có kiến thức chuyên ngành là rất lớn, vì thế hầu hết SV sau khi ra trường đều tìm được ngay được việc làm thích hợp tại các cơ quan đối ngoại, công ty nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan…., làm việc tại các ngân hàng, các doanh nghiêp có quan hệ với các nước và khu vực sử dụng tiếng Trung. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, du lịch Trung Quốc đang rất phát triển,vì thế cơ hội làm việc tại các công ty du lịch là rất cao. Ngoài ra sau khi tốt nghiệp SV còn có thể tham gia giảng dạy tại các trường Đại học hay các trung tâm ngoại ngữ.
     SV có thể tham gia thực tập học kỳ cuối,  và chương trình 3+1 tại Đài Loan.
3. TÍNH ỨNG DỤNG:
     - Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên cần thiết đối với một cử nhân tiếng Trung;
     - Đạt được năng lực sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc (nghe, nói, đọc, viết), bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học;
     - Trang bị các kiến thức cần thiết về lý luận dịch, kỹ năng - kỹ thật nghiệp vụ phiên dịch và biên dịch;
     - Đạt được các kiến thức cơ bản về sư phạm học, tâm lý học, giáo dục học và phương pháp giảng dạy và kỹ thuật giảng dạy tiếng Trung;
     - Trang bị cho SV những kiến thức và kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ để công tác có hiệu quả trong các ngành thương mại và du lịch;
     - Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho SV tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học.

4. CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC:
     - Từ Chí Thành, SV tốt nghiệp năm 2007: Từng đảm nhận vị trí Trưởng phòng đối ngoại của Trường Hoa ngữ thương mại Thành phố, đã nhận học bổng du học Thạc sỹ và Tiến sỹ chuyên ngành tiếng Trung tại trường Đại học Thượng Hải – Trung Quốc. 

 CỬ NHÂN NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC (Song ngữ TRUNG - ANH)
 
 
1. GIỚI THIỆU:
     SV tốt nghiệp ngành Trung - Anh nhận bằng Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc và có trình độ cao đẳng tiếng Anh (có thể đăng ký học bổ sung một số học phần để nhận bằng thứ 2: Cử nhân Ngôn ngữ Anh)    
    Đào tạo cử nhân ngoại ngữ tiếng Trung và trình độ tương đương cao đẳng ngành tiếng Anh có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Thí sinh có thể học thêm 1 số học phần để được cấp thêm bằng đại học thứ 2 về cử nhân tiếng Anh. 
2. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:
     Với kỹ năng tiếng cùng các kiến thức chuyên ngành đã được trang bị trong 4,5 năm học tập, SV tốt nghiệp ngành song ngữ Trung - Anh có thể làm việc trong môi trường có sử dụng tiếng Trung Quốc, tiếng Anh ở các vị trí như thông dịch viên, phiên dịch viên hoặc trở thành chuyên viên của các phòng quan hệ quốc tế của các cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu, các trường học, và làm việc tại các ngân hàng, các doanh nghiêp có quan hệ với các nước và khu vực sử dụng tiếng Trung và tiếng Anh. Hiện nay nhu cầu về nguồn nhân lực vừa thành thạo tiếng Trung Quốc và tiếng Anh là rất lớn, vì thế hầu hết sinh viên sau khi ra trường đều tìm được ngay được việc làm thích hợp tại các cơ quan đối ngoại, công ty nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan, Hongkong, Singapore….
     SV có thể tham gia thực tập học kỳ cuối; học chương trình 3+1 tại Đài Loan; có nhiều lợi thế để nhận học bổng sau đại học các ngành khác tại Đài Loan.
3. TÍNH ỨNG DỤNG:
     - Đạt được khối lượng kiến thức khoa học xã hội và nhân văn cần thiết đối với một chuyên gia ngôn ngữ;
     - Có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết);
     - Nắm vững những kiến thức và kỹ năng cần thiết để công tác có hiệu quả trong các ngành sư phạm, thương mại, và du lịch;
     - Đạt được những kỹ năng cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu ở đại học, tạo cơ sở cho sinh viên tiếp tục học cao hơn với các chương trình sau đại học (tiếng Trung) và liên thông cao đẳng lên đại học (tiếng Anh);
     - Trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết về biên phiên dịch.