Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho SV năm cuối được thực tập kỹ năng chuyên môn, thực hành khả năng ngoại ngữ, tăng cường kinh nghiệm thực tế và trải nghiệm sinh hoạt trong môi trường quốc tế.
Hiện có chương trình thực tập dành cho SV năm thứ 4 tại Đài Loan:
Nội dung Chương trình thực tập
Điều kiện tham gia  Đã học xong HK7 (HK1 năm thứ 4) đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp của Khoa.  Các trường hợp còn nợ môn muốn tham gia phải làm cam kết học lại trả nợ  để hoàn thành chương trình đào tạo và không khiếu nại việc nhận bằng tốt  nghiệp trễ.
Nội dung thực tập
 - Học các môn học nâng cao liên quan đế chuyên ngành của mình.
 - Kiến tập tại các đơn vị chuyên môn.
 - Tham gia các hoạt động ngoại khóa của Nhà trường.
Thời gian thực tập  Thực tập 04 tháng, dự kiến từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 6 hàng năm.
 
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế: 
Phòng A.0001, nhà A, số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong,Q7.  
Tel: (028) 37755053;  Website: increti.tdt.edu.vn ;  E

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.