Danh sách sinh viên được đề nghị tốt nghiệp tháng 04/2016 hệ CQ, LT, VLVH
( xem chi tiết link đính kèm http://pdh.tdt.edu.vn/?ct=419 )

Mẫu 0: Mẫu bìa báo cáo bằng tiếng Anh

          Assessment (Phiếu nhận xét của giám khảo)

Mẫu 1: Nhật ký thực tập (hệ ĐH)

Mẫu 1B: Nhật ký thực tập (hệ CĐ)

Mẫu 2: Đề cương thực tập thương mại

Mẫu 3: Hướng dẫn viết báo cáo thực tập

Mẫu 4: Phiếu đăng ký tên đề tài thực tập TN cá nhân

Mẫu 5: Phiếu theo dõi tiến độ thực tập

Mẫu 6: Phiếu đánh giá SV thực tập 

Mẫu 7: Phiếu tiếp nhận SV thực tập

Xem chi tiết tại đây ...