- Cao đẳng tiếng Anh 

- Đại học tiếng Anh chuyên ngành Sư phạm

- Đại học tiếng Anh chuyên ngành Thương mại - nhóm 1

- Đại học tiếng Anh chuyên ngành Thương mại - nhóm 2

- Đại học tiếng Trung lớp 13000201

- Đại học tiếng Trung lớp 13000202

-------------------------------------------

* Lưu ý:

Đề nghị tất cả SV đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 7/2017 phải tham gia đầy đủ các buổi ôn thi tốt nghiệp. Khoa sẽ không tổ chức ôn thi lại lần 2