KẾ HOẠCH
Về việc xét công nhận tốt nghiệp Đợt tháng 06/2017
(Trích kế hoạch số 829/2017/KH-TĐT, ngày 22/5/2017)

Căn cứ kế hoạch thời gian năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Đợt tháng 06 năm 2017 như sau:

 

TT Thời gian Nội dung
1 29/5-2/6/2017  SV nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp trước tiến độ/hoãn xét tốt nghiệp trên cổng thông tin sinh viên vào phân hệ nộp đơn trực tuyến.
2 30/5/2017 Hạn cuối SV nộp bảng điểm TOEIC để xét tốt nghiệp.
3 14/6/2017 Phòng đại học công bố danh sách SV đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp lên website Phòng đại học và các Khoa.
4 28/6/2017 Phòng đại học in Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và gửi về Khoa. SV nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Văn phòng Khoa (SV xem thông báo trên website của Khoa).
5 17/7-21/7/2017 SV đóng tiềnphítốt nghiệp (thu hộ chi hộ) tại Phòng Tài chính.
6 Từ 24/7/2017 SV nhận Bằng tốt nghiệp tại văn phòng Khoa (SV xem thông báo cụ thể trên website của Khoa). Các Khoa đảm bảo SV phải hoàn tất các nghĩa vụ liên quan đến tình hình nợ tài sản trước khi nhận bằng tốt nghiệp.