LỊCH THI KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN
DÀNH CHO SV THỰC TẬP NƯỚC NGOÀI, SV HOÃN THI
 
* Lưu ý - Sinh viên phải mang theo THẺ SV hoặc CMND khi vào phòng dự thi.
 
 
TỔ NGÀNH SL THỨ NGÀY GIỜ PHÒNG KHOA HÌNH THỨC
001 Ngôn ngữ Trung Quốc - CN Trung Anh 11 2 12-6-2017 8:00 C309 NN Vấn đáp
002 Ngôn ngữ Trung Quốc 3 2 12-6-2017 8:00 C309 NN Vấn đáp
002 Ngôn ngữ Trung Quốc - CN Trung Anh 14 2 12-6-2017 8:00 C312 NN Vấn đáp
001 Ngôn ngữ Trung Quốc 15 3 13-6-2017 14:00 C312 NN Vấn đáp
001 Ngôn ngữ Anh - Thương mại 1 3 13-6-2017 14:00 C313 NN Vấn đáp