Từ 6/10/ – 14/10/2016SV đăng ký môn học tại văn phòng khoa (B005)

Để tạo điều kiện cho sinh viên được học các môn học trong chương trình đào tạo không còn mở, nay Khoa ngoại ngữ thông báo đến tất cả sinh viên các môn học khoa mở lớp vét trong học kỳ 1 (2016-2017) như sau:

STT TÊN MÔN MÃ MÔN
1 Chuyên đề thư pháp 002007
2 Nói 3 (T) 002023
3 Nói 4 (T) 002024
4 Nghe 1 (T) 002215
5 Đọc 1 (T) 002227
6 Viết 1 (T) 002233
7 Viết 2 (T) 002234

*Lưu ý:

Anh (chị) SV các ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Trung và Trung Anh, Cao đẳng tiếng Anh tuyển sinh từ năm 2011 trở về trước đăng ký các môn còn nợ cho khoa để khoa tổ chức lớp vét theo thời gian cụ thể như sau:
- Ngày 25/10/2016: Khoa công bố danh sách sinh viên chính thức đủ điều kiện học và thông báo thời gian đóng học phí.
- Từ 07/11/2016 – 11/11/2016: Khoa công bố lịch ôn tập hoặc đề cương ôn tập, sinh viên theo dõi trên website của Khoa ngoại ngữ http://knn.tdt.edu.vn.
- Lịch thi: dự kiến từ 02/01/2017 – 06/01/2017.
- Ngày 16/12/2016: Khoa công bố lịch thi và danh sách SV chính thức dự thi trên website khoa http://knn.tdt.edu.vn.
Đề nghị tất cả Anh (chị) sinh viên theo dõi và thực hiện theo đúng các mốc thời gian.