Căn cứ theo kế hoạch triển khai giảng dạy các học phần Cơ sở tin học theo chuẩn quốc tế MOS trong năm học 2016 – 2017 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Phòng Đại học thông báo về việc thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt tháng 8/2017 như sau:
1. Đối tượng dự thi:
-  Tất cả sinh viên có học môn Cơ sở tin học 1, 2 & 3 theo chuẩn MOS quốc tế trong HK3/2016-2017 đủ điều kiện dự thi (không thuộc danh sách cấm thi của Trung  tâm
Tin học).
-  Sinh viên đã học và thi môn Cơ sở tin học 1, 2 & 3 theo chuẩn MOS nhưng có kết quả thi không đạt trong các học kỳ trước.
-  Sinh viên đã học môn Cơ sở tin học 1, 2 & 3 theo chuẩn MOS trong các học kỳ trước, nhưng không tham gia thi; hoặc chưa đủ điều kiện dự thi vì không thực hiện
nghĩa vụ học phí. (Sinh viên không thuộc danh sách cấm thi của Trung tâm Tin học tại các học kỳ trên).
-  Sinh viên khoá tuyển sinh từ 2012 (đại học từ khoá 16 và cao đẳng từ khoá 8) trở về trước, có nguyện vọng thi để lấy chứng chỉ Quốc tế MOS.
* Lưu ý: sinh viên làm thủ tục đăng ký dự thi đợt tháng 8/2017 và chọn ngôn ngữ thể hiện trong bài thi MOS tại website Hệ thống thông tin sinh viên (xem chi tiết tại mục 4).
2. Lịch thi: Lịch thi và danh sách thi chính thức công bố ngày 8/8/2017 (thông báo trên trang Hệ thống thông tin sinh viên trong mục "Thông báo" và website Phòng Đại học http://pdh.tdt.edu.vn).
3. Thời gian thi: Ngày 12/8 và 13/8/2017.
4. Đăng ký dự thi và chọn ngôn ngữ thể hiện trong bài thi MOS:
Ngôn ngữ bài thi MOS Word mặc định: Tiếng Việt.
Ngôn ngữ bài thi MOS Excel mặc định: Tiếng Anh.
Ngôn ngữ bài thi MOS PowerPoint mặc định: Tiếng Anh.
Thời gian đăng ký dự thi và chọn ngôn ngữ bài thi: từ ngày 22/7 - 24/7/2017.
Trường hợp sinh viên có học trong HK3/2016-2017 đủ điều kiện dự thi (không thuộc danh sách cấm thi của Trung tâm Công nghệ thông tin ứng dụng) và muốn thi theo ngôn ngữ mặc định của bài thi thì không phải đăng ký (xem mục 4.1, 4.2 & 4.3).
Các bước để sinh viên đăng ký ngôn ngữ khác ngôn ngữ mặc định, và đăng ký dự thi: vào Hệ thống thông tin sinh viên à vào Phân hệ Nộp đơn trực tuyến à Chọn loại đơn Đăng ký dự thi MOS bằng tiếng Việt/tiếng Anh. (Trường hợp sinh viên xin dự
thi lại do hoãn thi ở các đợt thi trước, sinh viên phải đánh dấu chọn vào ô "Xin dự thi lại do hoãn thi").
5. Thu hộ chi phí tổ chức thi chứng chỉ MOS quốc tế:
Dành cho những sinh viên có kết quả đăng ký môn học tại HK3/2016-2017.
Mức thu chi phí tổ chức thi chứng chỉ MOS quốc tế đang áp dụng tại IIG là: 790.000 đồng/bài thi. Mức thu hộ chi phí tổ chức thi dành riêng cho sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng trong đợt thi tháng 8/2017 đã có hỗ trợ của Nhà trường là: 390.000 đồng/bài thi.
Dành cho những sinh viên có kết quả chưa đạt tại các học kỳ trước.
Chi phí tổ chức thi của sinh viên sẽ căn cứ vào Thông báo của Phòng Tài chính; Qui định số 900/2015/TĐT-QĐ về việc học các học phần Cơ sở tin học theo chuẩn MOS ban hành ngày 13/07/2015; Qui định số 1784/2016/TĐT-QĐ ban hành ngày 01/11/2016 bổ sung, điều chỉnh qui định số 900/2015/TĐT-QĐ ngày 13/07/2015 về việc học các học phần Cơ sở tin học theo chuẩn MOS cụ thể như sau:
*  Đối với Khóa tuyển sinh 2013
-     Sinh viên có kết quả thi ở các học kỳ trước đạt từ 300 đến dưới 400 điểm, mức thu hộ chi phí tổ chức thi sẽ được Nhà trường hỗ trợ.
-     Sinh viên có kết quả ở các học kỳ trước đạt thấp hơn 300 điểm, mức thu hộ chi phí tổ chức thi theo đúng quy định của kỳ thi chứng chỉ quốc tế MOS.
*  Đối với Khóa tuyển sinh 2014
-     Sinh viên có kết quả thi ở các học kỳ trước đạt từ 400 đến dưới 500 điểm, mức thu hộ chi phí tổ chức thi sẽ được Nhà trường hỗ trợ.
-     Sinh viên có kết quả ở các học kỳ trước đạt thấp hơn 400 điểm, mức thu hộ chi phí tổ chức thi theo đúng quy định của kỳ thi chứng chỉ quốc tế MOS.
*  Đối với Khóa tuyển sinh 2015, Chương trình Chất lượng cao từ Khóa tuyển sinh 2013 đến 2015
-     Sinh viên có kết quả thi ở các học kỳ trước đạt từ 600 đến dưới 700 điểm, mức thu
hộ chi phí tổ chức thi sẽ được Nhà trường hỗ trợ.
-     Sinh viên có kết quả ở các học kỳ trước đạt thấp hơn 600 điểm, mức thu hộ chi phí tổ chức thi theo đúng quy định của kỳ thi chứng chỉ quốc tế MOS.
*  Đối với Khóa tuyển sinh 2016 và Chương trình Chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2016
-     Sinh viên có kết quả thi ở các học kỳ trước đạt từ 650 đến dưới 750 điểm, mức thu
hộ chi phí tổ chức thi sẽ được Nhà trường hỗ trợ.
-     Sinh viên có kết quả ở các học kỳ trước đạt thấp hơn 650 điểm, mức thu hộ chi phí tổ chức thi theo đúng quy định của kỳ thi chứng chỉ quốc tế MOS.
Thời gian thu hộ chi phí tổ chức thi chứng chỉ MOS quốc tế:
-   Từ ngày 27/7/2017 đến hết ngày 28/7/2017. Sinh viên xem thông tin chi tiết trên website Phòng Tài chính (http://ptc.tdt.edu.vn/).
-   Lưu ý: Mọi thắc mắc về lịch thi chứng chỉ MOS quốc tế đợt tháng 8/2017, sinh viên vui
lòng liên hệ về Phòng Đại học (phòng A0005) điện thoại (08).377.55.051 - (08).377.55.052 hoặc Văn phòng tư vấn & hỗ trợ (phòng E0001) - điện thoại: (08).224.77.215.