CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH CHẤT LƯỢNG CAO
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
- Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có kiến thức chuyên môn chắc, kỹ năng nghề nghiệp và xử lý công việc giỏi, phẩm chất chính trị, đạo đức và tác phong nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
- Phát triển năng lực làm việc, tư duy độc lập sáng tạo, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề và cập nhật kiến thức chuyên ngành liên tục cũng như các kiến thức và kỹ năng khác của người học như: tin học, kỹ năng giao tiếp ứng xử, tổ chức công việc và quản lý thời gian, công tác xã hội, đoàn thể, hoạt động phong trào.
II. ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
1. Bằng cấp tốt nghiệp:
   - Bằng: "Cử nhân Ngôn ngữ Anh chất lượng cao".
   - Chứng chỉ IELTS 6.5 hoặc Toiec từ 600
   - Chứng chỉ MOS quốc tế từ 700 (MS Word, MS Excel)
   - Chứng chỉ hoàn thành các khóa kỹ năng mềm.
   - Chứng chỉ hành nghề quốc tế.
2. Mội trường học tập:
   - Lớp học từ 20-25 SV
   - Đội ngũ giảng viên là các Giáo sư, Tiến sĩ uy tín, giàu kinh nghiệm
   - Tối thiểu 40% các môn học được giảng dạy bằng tiếng Anh
   - Phòng học tiện nghi, hiện đại
   - SV đuợc giới thiệu thực tập tại các doanh nghiệp ngay những năm học đầu tiên
   - Được tham gia các lớp huấn luyện chuyên môn đạt chuẩn quốc tế
 
* Một số hình ảnh hoạt động giảng dạy:
 
Dr Freeman