STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM HỌC VỊ CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1 Ngô Thị Thanh Vân   Tiến sỹ Trưởng khoa
2 Nguyễn Hòa Bình   Tiến sỹ Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Thanh Phương   Thạc sỹ Phó trưởng khoa
4 Nguyễn Thị Tuyết Tâm   Thạc sỹ  
5 Lâm Quang Tuyết Minh   Thạc sỹ  
6 Nguyễn Văn Thành   Thạc sỹ  
7 Nhâm Thị Ngọc   Thạc sỹ  
8 Channarong Intaraprasert Phó giáo sư Tiến sỹ  
9 Hồ Tâm Đan   Tiến sỹ  
10 Từ Chí Thành   Tiến sỹ  
11 Đinh Trường Sinh   Tiến sỹ  
12 Lý Y Lâm   Tiến sỹ  
13 Chu Chiêu Linh   Thạc sỹ - NCS  
14 Nguyễn Thị Việt Hà   Thạc sỹ - NCS  
15 Võ Thị Khánh Chi   Thạc sỹ - NCS  
16 Tạ Thị Hồng Diễm   Thạc sỹ  
17 Lương Diệu Vinh   Thạc sỹ  
18 Nguyễn Ngọc Tâm   Thạc sỹ  
19 Trịnh Thị Mỹ Lệ   Thạc sỹ  
20 Trần Như Quỳnh Trâm   Thạc sỹ  
21 Nguyễn Thị Nhất Phương   Thạc sỹ  
22 Phạm Hướng Ngọc Uyên   Thạc sỹ  
23 Nguyễn Kim Ánh   Thạc sỹ  
24 Ngô Thị Bạch Loan   Thạc sỹ  
25 Trần Quốc Tuấn   Thạc sỹ  
26 Trần Bửu Châu   Thạc sỹ  
27 Trần Thị Hồng   Thạc sỹ  
28 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết   Thạc sỹ  
29 Đoàn Ngọc Thạch   Thạc sỹ  
30 Gịp Tú Anh   Thạc sỹ  
31 Phạm Thị Ngọc Diệp   Thạc sỹ  
32 Đoàn Thị Thủy   Thạc sỹ  
33 Lã Phương Di   Thạc sỹ  
34 Nguyễn Thị Kim Như   Thạc sỹ  
35 Hồ Phương Thảo   Thạc sỹ  
36 Trinh Hoàng Đồng   Thạc sỹ  
37 Võ Thị Minh Phú   Thạc sỹ  
38 Nguyễn Thị Lệ Hằng   Thạc sỹ  
39 Hoàng Lê Quốc Đạt   Thạc sỹ  
40 Nguyễn Minh Triết   Thạc sỹ  
41 Ngô Thị Hiền   Thạc sỹ  
42 Đặng Thị Phi Yến   Thạc sỹ  
43 Nguyễn Ngọc Diễm Phương   Thạc sỹ  
44 Vũ Công Danh   Thạc sỹ  
45 Phan Quốc Bảo   Thạc sỹ  
46 Đoàn Ngọc Thạch   Thạc sỹ  
47 Nguyễn Thị Thu Thủy   Thạc sỹ  
48 Quách Phú Duyên   Thạc sỹ  
49 Lê Thị Kim Thu   Thạc sỹ  
50 Trần Thị Kim Trang   Thạc sỹ  
51 Bùi Thị Phượng Liên   Thạc sỹ  
52 Nguyễn Thị Phương Thùy   Thạc sỹ  
53 Nguyễn Thị Hải Lý   Thạc sỹ  
54 Trần Cao Thảo Nguyên   Thạc sỹ  
55 Nguyễn Minh Huy   Thạc sỹ  
56 Lê Thị Mai Anh   Thạc sỹ  
57 Trịnh Thái Văn Phúc   Thạc sỹ  
58 Lê Trung Bảo   Cao học  
59 Nguyễn Thị Ngọc Huyền   Cao học  
60 Đỗ Hoàng Nga   Cao học  
61 Ngô Bích Phượng   Cao học  
62 Hsu Wen Yu   Cử nhân  
63 Yang Su Chin   Cử nhân  
64 Shiou Huei Chen   Cử nhân  
65 Liao Hung Lin   Cử nhân  
66 Hồ Thị Mỹ Hà   Cử nhân  
67 Nguyễn Thị Bích Thủy   Cử nhân  
68 Nguyễn Thị Thu Anh   Cử nhân  
69 Lê Khánh Quỳnh   Cử nhân  
70 Huỳnh Thị Phương Thanh   Cử nhân  
71 Phùng Thị Thùy Thủy   Cử nhân  
72 Ngô Thị Hoàng Phương   Cử nhân  
73 Dương Minh Tân   Cử nhân  
74 Nguyễn Thị Hồng Tuyến   Cử nhân  
75 Nguyễn Hoàng Tuấn   Cử nhân  
76 Nguyễn Thanh Bình   Cử nhân  
77 Phan Trần Trương   Cử nhân  
78 Nguyễn Ngọc Sỹ   Cử nhân