STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM-HỌC VỊ CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1 Ngô Thị Thanh Vân Tiến sỹ Trưởng khoa
2 Nguyễn Hòa Bình Tiến sỹ Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Thanh Phương Thạc sỹ Phó trưởng khoa
4 Nguyễn Thị Tuyết Tâm Thạc sỹ Trưởng bộ môn phương pháp giảng dạy
5 Lâm Quang Tuyết Minh Thạc sỹ Trưởng bộ môn ngôn ngữ học, văn hóa, văn học
6 Nguyễn Văn Thành Thạc sỹ Trưởng bộ môn kỹ năng tiếng
7 Nhâm Thị Ngọc Thạc sỹ Trưởng bộ môn tiếng Anh thương mại
8 Trần Xuân Thảo Tiến sỹ Giảng viên
9 Hồ Tâm Đan Tiến sỹ Giảng viên
10 Từ Chí Thành Tiến sỹ Giảng viên
11 Channarong Intaraprasert Phó giáo sư, Tiến sỹ Giảng viên
12 Đinh Trường Sinh Thạc sỹ - NCS Giảng viên
13 Chu Chiêu Linh Thạc sỹ - NCS Giảng viên
14 Lý Y Lâm Tiến sỹ Giảng viên
15 Nguyễn Thị Việt Hà Thạc sỹ - NCS Giảng viên
16 Võ Thị Khánh Chi Thạc sỹ - NCS Giảng viên
17 Tạ Thị Hồng Diễm Thạc sỹ Giảng viên
18 Lương Diệu Vinh Thạc sỹ Giảng viên
19 Nguyễn Ngọc Tâm Thạc sỹ Giảng viên
20 Trịnh Thị Mỹ Lệ Thạc sỹ Giảng viên
21 Trần Như Quỳnh Trâm Thạc sỹ Giảng viên
22 Nguyễn Thị Nhất Phương Thạc sỹ Giảng viên
23 Phạm Hướng Ngọc Uyên Thạc sỹ Giảng viên
24 Nguyễn Kim Ánh Thạc sỹ Giảng viên
25 Ngô Thị Bạch Loan Thạc sỹ Giảng viên
26 Trần Quốc Tuấn Thạc sỹ Giảng viên
27 Trần Bửu Châu Thạc sỹ Giảng viên
28 Trần Thị Hồng Thạc sỹ Giảng viên
29 Wong Thị Ngọc Thi Thạc sỹ Giảng viên
30 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Thạc sỹ Giảng viên
31 Đoàn Ngọc Thạch Thạc sỹ Giảng viên
32 Gịp Tú Anh Thạc sỹ Giảng viên
33 Phạm Thị Ngọc Diệp Thạc sỹ Giảng viên
34 Đoàn Thị Thủy Thạc sỹ Giảng viên
35 Lã Phương Di Thạc sỹ Giảng viên
36 Nguyễn Thị Kim Như Thạc sỹ Giảng viên
37 Hồ Phương Thảo Thạc sỹ Giảng viên
38 Trinh Hoàng Đồng Thạc sỹ Giảng viên
39 Võ Thị Minh Phú Thạc sỹ Giảng viên
40 Nguyễn Thị Lệ Hằng Thạc sỹ Giảng viên
41 Hoàng Lê Quốc Đạt Thạc sỹ Giảng viên
42 Nguyễn Minh Triết Thạc sỹ Giảng viên
43 Ngô Thị Hiền Thạc sỹ Giảng viên
44 Đặng Thị Phi Yến Thạc sỹ Giảng viên
45 Nguyễn Ngọc Diễm Phương Thạc sỹ Giảng viên
46 Vũ Công Danh Thạc sỹ Giảng viên
47 Phan Quốc Bảo Thạc sỹ Giảng viên
48 Đoàn Ngọc Thạch Thạc sỹ Giảng viên
49 Nguyễn Thị Thu Thủy Thạc sỹ Giảng viên
50 Nguyễn Thị Châu Giang Thạc sỹ Giảng viên
51 Quách Phú Duyên Thạc sỹ Giảng viên
52 Lê Thị Kim Thu Thạc sỹ Giảng viên
53 Trần Thị Kim Trang Thạc sỹ Giảng viên
54 Bùi Thị Phượng Liên Thạc sỹ Giảng viên
55 Nguyễn Thị Phương Thùy Thạc sỹ Giảng viên
56 Nguyễn Thị Hải Lý Thạc sỹ Giảng viên
57 Trần Cao Thảo Nguyên Thạc sỹ Giảng viên
58 Lê Trung Bảo Cao học Trợ giảng
59 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Cao học Trợ giảng
60 Đỗ Hoàng Nga Cao học Trợ giảng
61 Ngô Bích Phượng Cao học Trợ giảng
62 Hsu Wen Yu Cử nhân Dạy thực hành
63 Yang Su Chin Cử nhân Dạy thực hành
64 Shiou Huei Chen Cử nhân Dạy thực hành
65 Liao Hung Lin Cử nhân Dạy thực hành
66 Hồ Thị Mỹ Hà Cử nhân Dạy thực hành
67 Nguyễn Thị Bích Thủy Cử nhân Dạy thực hành
68 Nguyễn Thị Thu Anh Cử nhân Dạy thực hành
69 Lê Khánh Quỳnh Cử nhân Dạy thực hành
70 Huỳnh Thị Phương Thanh Cử nhân Dạy thực hành
71 Phùng Thị Thùy Thủy Cử nhân Dạy thực hành
72 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Cử nhân Dạy thực hành
73 Ngô Thị Hoàng Phương Cử nhân Dạy thực hành
74 Dương Minh Tân Cử nhân Dạy thực hành
75 Nguyễn Thị Hồng Tuyến Cử nhân Dạy thực hành
76 Nguyễn Thị Hoa Ngoan Cử nhân Dạy thực hành
77 Nguyễn Hoàng Tuấn Cử nhân Dạy thực hành