STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM HỌC VỊ CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1 Ngô Thị Thanh Vân   Tiến sĩ Trưởng khoa
2 Nguyễn Hòa Bình   Tiến sĩ Phó trưởng khoa
3 Đinh Trường Sinh   Tiến sĩ Phó trưởng khoa
4 Channarong Intaraprasert  Phó giáo sư Tiến sĩ  
5 Nguyễn Thanh Phương   Thạc sĩ  
6 Nguyễn Văn Thành   Thạc sĩ  
7 Lý Y Lâm   Tiến sĩ
 
8 Lâm Quang Tuyết Minh   Thạc sĩ  
9 Hồ Tâm Đan   Tiến sĩ  
10 Từ Chí Thành   Tiến sĩ  
11 Nguyễn Thị Tuyết Tâm   Thạc sĩ
 
12 Nhâm Thị Ngọc   Thạc sĩ  
13 Chu Chiêu Linh   Thạc sĩ - NCS  
14 Nguyễn Thị Việt Hà   Thạc sĩ - NCS  
15 Võ Thị Khánh Chi   Thạc sĩ - NCS  
16 Tạ Thị Hồng Diễm   Thạc sĩ  
17 Lương Diệu Vinh   Thạc sĩ  
18 Nguyễn Ngọc Tâm   Thạc sĩ  
19 Trịnh Thị Mỹ Lệ   Thạc sĩ  
20 Trần Như Quỳnh Trâm   Thạc sĩ  
21 Nguyễn Thị Nhất Phương   Thạc sĩ  
22 Phạm Hướng Ngọc Uyên   Thạc sĩ  
23 Trịnh Hoàng Đồng   Thạc sĩ  
24 Hoàng Lê Quốc Đạt   Thạc sĩ  
25 Nguyễn Minh Triết   Thạc sĩ  
26 Vũ Công Danh   Thạc sĩ  
27 Phan Quốc Bảo   Thạc sĩ  
28 Đỗ Hoàng Nga   Thạc sĩ  
29 Đoàn Ngọc Thạch   Thạc sĩ  
30 Nguyễn Ngọc Diễm Phương   Thạc sĩ  
31 Trần Thị Kim Trang   Thạc sĩ  
32 Đoàn Thị Thủy   Thạc sĩ  
33 Phạm Thị Ngọc Diệp   Thạc sĩ  
34 Nguyễn Thị Kim Như   Thạc sĩ  
35 Hồ Phương Thảo   Thạc sĩ  
36 Ngô Thị Bạch Loan   Thạc sĩ  
37 Võ Thị Minh Phú   Thạc sĩ  
38 Nguyễn Thị Lệ Hằng   Thạc sĩ  
39 Trần Quốc Tuấn   Thạc sĩ  
40 Trần Bửu Châu   Thạc sĩ  
41 Ngô Thị Hiền   Thạc sĩ  
42 Đặng Thị Phi Yến   Thạc sĩ  
43 Lã Phương Di   Thạc sĩ  
44 Trần Thị Hồng   Thạc sĩ  
45 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết   Thạc sĩ  
46 Đoàn Ngọc Thạch   Thạc sĩ  
47 Nguyễn Thị Thu Thủy   Thạc sĩ  
48 Quách Phú Duyên   Thạc sĩ  
49 Lê Thị Kim Thu   Thạc sĩ  
50 Trịnh Thái Văn Phúc   Thạc sĩ  
51 Bùi Thị Phượng Liên   Thạc sĩ  
52 Nguyễn Thị Phương Thùy   Thạc sĩ  
53 Nguyễn Thị Hải Lý   Thạc sĩ  
54 Trần Cao Thảo Nguyên   Thạc sĩ  
55 Nguyễn Minh Huy   Thạc sĩ  
56 Lê Thị Mai Anh   Thạc sĩ  
57 Ngô Bích Phượng   Cao học  
58 Lê Trung Bảo   Cao học  
59 Nguyễn Thị Ngọc Huyền   Cao học  
60 Gịp Tú Anh   Cao học  
61 Nguyễn Ngọc Sỹ   Cử nhân  
62 Hsu Wen Yu   Cử nhân  
63 Yang Su Chin   Cử nhân  
64 Shiou Huei Chen   Cử nhân  
65 Liao Hung Lin   Cử nhân  
66 Hồ Thị Mỹ Hà   Cử nhân  
67 Nguyễn Thị Bích Thủy   Cử nhân  
68 Nguyễn Thị Thu Anh   Cử nhân  
69 Lê Khánh Quỳnh   Cao học  
70 Huỳnh Thị Phương Thanh   Cử nhân  
71 Phùng Thị Thùy Thủy   Cử nhân  
72 Ngô Thị Hoàng Phương   Cử nhân  
73 Dương Minh Tân   Cử nhân  
74 Nguyễn Thị Hồng Tuyến   Cử nhân  
75 Nguyễn Hoàng Tuấn   Cử nhân  
76 Nguyễn Thanh Bình   Cử nhân  
77 Phan Trần Trương   Cử nhân