1. TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ

   Hội thảo Quốc tế lần 1 về phát triển ngôn ngữ tại Trường đại học Tôn Đức Thắng năm 2016

   The First International Conference on Language Development ( ICLD 2016 )

 

2. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

Năm Nội dung Thành tích Cấp khen
2016  Thi đua năm học 2015-2016 Tập thể lao động tiên tiến Cấp trường
2015  Thi đua năm học 2015-2016  Hoàn thành Cấp trường

 

3. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU 

Năm Nội dung Thành tích Cấp khen
2016  Nghiên cứu khoa học SV năm học 2015 - 2016 2 giải khuyến khích Cấp trường
2015  Nghiên cứu khoa học SV năm học 2014 - 2015 1 đề tài Cấp trường
2014  Nghiên cứu khoa học SV năm học 2013 - 2014 1 đề tài Cấp trường

 

4. HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ - THỂ DỤC THỂ THAO

Năm Nội dung Thành tích Cấp khen
2016
Tiết mục Flashmor
(Ngày hội truyền thống 24/9/2016)
Xuất sắc nhất Cấp trường
2015 Đôi Nam Tennis Giải nhất Cấp trường
2015 Teakwondo - Đối kháng cá nhân nữ Giải nhất  Cấp trường