1. TỔ CHỨC LỄ HỘI GIAO LƯU VĂN HÓA QUỐC TẾ - ICF 2017
    Lễ hội giao lưu văn hóa quốc tế với các SV Thái Lan, Indonesia, Campuchia (từ ngày 3/7 - 8/72017) tại Trường đại học Tôn Đức Thắng 
    International Cultural Festival - ICF 2017
 
2. TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ - ICLD 2016
   Hội thảo Quốc tế lần 1 về phát triển ngôn ngữ năm 2016 tại Trường đại học Tôn Đức Thắng 
   The First International Conference on Language Development - ICLD 2016
 
3. HỢP TÁC DOANH NGHIỆP:
    Tổ chức "Ngày hội việc làm 2017" tại Trường đại học Tôn Đức Thắng với sự tham gia của 10 doanh nghiệp thân hữu: 
   Công ty Quảng Thượng, Công ty TECH-LINK SILICON, Công ty Lucky Viet Nam, Công Ty TNHH TONGWEI Việt Nam, Trung Tâm Ngoại Ngữ Tân Văn, Công Ty TNHH POUYUEN Việt Nam, Công ty Liên Doanh Nam Phương Textile, Công ty TNHH Sailun Việt Nam, Trung tâm Ngoại ngữ Poly, Công ty New Wide.
 

4. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

Năm Nội dung Thành tích Cấp khen
2016  Thi đua năm học 2015-2016 Tập thể lao động tiên tiến Cấp trường
2015  Thi đua năm học 2014-2015  Hoàn thành Cấp trường

 

5. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU 

Năm Nội dung Thành tích Cấp khen
2016  Nghiên cứu khoa học SV năm học 2015 - 2016 2 giải khuyến khích Cấp trường
2015  Nghiên cứu khoa học SV năm học 2014 - 2015 1 đề tài Cấp trường
2014  Nghiên cứu khoa học SV năm học 2013 - 2014 1 đề tài Cấp trường

 

6. HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ - THỂ DỤC THỂ THAO

Năm Nội dung Thành tích Cấp khen
2016 Liên hoan Tiếng hát Sinh viên 2016-2017 Nhì toàn đoàn Cấp Trường
2016 Tiết mục Flashmod (Ngày hội truyền thống 24/9/2016) Xuất sắc nhất Cấp trường
2016 Hội thao SV TDT games - môn Bóng đá nữ Giải nhì Cấp trường
2016 Hội thao SV TDT games - môn Bóng rỗ nữ Giải nhì Cấp trường
2015 Bóng đá nữ Giải nhất Cấp trường
2015 Đôi Nam Tennis Giải nhất Cấp trường
2015 Teakwondo- Đối kháng cá nhân nữ Giải nhất  Cấp trường