THÔNG TIN HỌC BỔNG GLOBAL UGRAD 2016
DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC
-----------------o0o----------------

 

• Chương trình học bổng Global UGRAD được tài trợ bởi Vụ Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
• Năm học 2015-2016: Sẽ cấp khoảng 245 học bổng cho sinh viên các nước học 01 học kỳ chương trình đại học chính quy, không lấy bằng tại một trường đại học ở Hoa Kỳ.
• Sinh viên sẽ ở Ký túc xá cùng với sinh viên Mỹ.
• Học bổng này mở cho tất cả các ngành học.
• Học bổng bao gồm: học phí, bảo hiểm tai nạn/ốm đau, sách, phí ktx, trợ cấp hàng tháng.
• Điều kiện khi tham gia chương trình:
- Sinh viên sẽ phải tham gia tối thiểu 20 giờ hoạt động cộng đồng trong chương trình.
- Phải đăng ký học ít nhất một khóa học về Hoa Kỳ học (vd: lịch sử, văn học, nghệ thuật hoặc chính phủ).
- Sinh viên không đáp ứng các yêu cầu của Trường tiếp nhận và chương trình Global UGRAD (điểm kém, không đến lớp hoặc nộp bài đầy đủ) sẽ không được tiếp tục tham gia chương trình.
- Sinh viên phải đạt điểm học tập tối thiểu 2.0 GPA.
• Tiêu chuẩn ứng viên:Các ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên khả năng lãnh đạo, kết quả học tập xuất sắc, sự đóng góp cho cộng đồng và các hoạt động ngoại khoá. Việc chọn lựa không phân biệt ngành học, dân tộc, tôn giáo hay giới tính. Các ứng viên đáp ứng các điều kiện sau đây có thể nộp đơn:
- Là sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba (hoặc năm thứ 4 đối với các ngành đào tạo 5 năm)
- Đã học xong năm thứ nhất đại học vào tháng 8/2016
- Còn ít nhất một học kỳ tại Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học tại Hoa Kỳ
- Trình độ tiếng Anh giỏi
- Có kết quả học tập xuất sắc, điểm trung bình học kỳ gần nhất 7,5 trở lên
- Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và ngoại khóa trong và ngoài trường
• Thời hạn nộp hồ sơ:17h00, thứ 6, ngày 1 tháng 1 năm 2016
Hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét.
• Kết quả tuyển chọn sẽ được thông báo đến ứng viên trúng tuyển vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2016
• Thời gian học:8/2016 – 1/2017
• Các ứng viên đủ điều kiện xin vui lòng tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến tại website: http://exchangeprograms.worldlearning.org/

Hồ sơ gửi qua e-mail, hoặc bản giấy qua đường bưu điện sẽ không được xem xét.
• Sinh viên quan tâm đến chương trình có thể truy cập website của chương trình http://www.worldlearning.org/what-we-do/global-ugrad/ để có thông tin đầy đủ về chương trình và đường link tới trang nộp đơn trực tuyến.