Vào chiều ngày 13/9/2016 tại phòng B506, Trường đã họp nghiệm thu công trình NCKH-SV cấp trường năm học 2015-2016. Hội đồng nghiệm thu cấp trường gồm có:
- TS. Ngô Thị Thanh Vân (chủ tịch)
- TS. Nguyễn Hòa Bình (thành viên)
- ThS. Nguyễn Thanh Phương (thành viên)
- ThS. Nguyễn Nhất Phương (thành viên kiêm thư ký)
Hội đồng đã nghe báo cáo, nhận xét, phản biện và góp ý cho 03 đề tài như sau:
1. Đề tài: "Sơ khảo về chữ dị thể trong tác phẩm 'Quốc âm thi tập' của Nguyễn Trãi"
   - SV thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Trúc (MSSV: 01302227 - lớp: 13000202)
   - GVHD: TS. Từ Chí Thành
2. Đề tài: "Hình tượng rồng trong thành ngữ tiếng Hán hiện đại"
   - SV thực hiện: Trần thị Yến Nhi (MSSV: 01302146 - lớp: 13000201)
   - GVHD: TS. Từ Chí Thành
3. Đề tài: "Các đặc điểm về hình thể chữ Hán có bộ 'Nhân' trong quá trình phát triển"
   - SV thực hiện: Lê Huỳnh Đức (MSSV: 01302058 - lớp: 13000201)
   - GVHD: ThS. Lương Diệu Vinh
Sau buổi họp nghiệm thu, Hội đồng đã thống nhất cả ba công trình NCKHSV trên đạt điều kiện nghiệm thu.

 

 

STT TÊN Ý TƯỞNG SINH VIÊN MSSV LỚP
1 Sơ khảo về chữ dị thể trong tác phẩm “Quốc âm thi tập” của Nguyễn Trãi Nguyễn Thị Ngọc Trúc 01302227 13000202
2 Hình tượng Rồng trong thành ngữ tiếng Hán hiện đại Trần Thị Yền Nhi 01302146 13000201
3 Các đặc điểm về hình thể chữ Hán có bộ 'Nhân' trong quá trình phát triển Lê Huỳnh Đức 01302058 13000201
4 So sánh đối chiếu thanh điệu giữa hai ngôn ngữ Hán Việt và các vấn đề liên quan Trần Thị Ngọc Hoa 01303172 13000301
5 Đánh giá khả năng giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài của sinh viên khóa 17 chuyên ngành Trung-Anh khoa Ngoại ngữ Trường đại học Tôn Đức Thắng 1. Phạm Thị Quỳnh Trâm 01303398 13000302
2. Nguyễn Phương Thùy 01303355 13000302
3. Lưu Kim Yến 01303082 13000302
6 Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp cải thiện kỹ năng viết bài luận bằng tiếng Anh của sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Anh Trường Đại học Tôn Đức Thắng 1. Võ Thiên Nhi 01301208 13000103
2. Nguyễn Tam Thùy Trúc 01301372 13000103

 

 

Lúc 13g chiều ngày 13.5.2014 tại phòng B117, Khoa Ngoại ngữ đã họp nghiệm thu công trình NCKH-SV năm học 2014-15.
Hội đồng nghiệm thu của khoa gồm có:
- TS. Ngô Thị Thanh Vân (chủ tịch)
- TS. Nguyễn Hòa Bình (thành viên)
- ThS. Trịnh Thị Mỹ Lệ (thành viên kiêm thư ký)
Hội đồng đã nghe báo cáo, nhận xét, phản biện và góp ý cho 02 đề tài như sau:
1. Đề tài tiếng Anh: "Ứng dụng các bài hát tiếng Anh vào việc học phát âm của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh"
    - SV thực hiện: Nguyễn Thị Chí Thảo
    - GV hướng dẫn: ThS. Phạm Hướng Ngọc Uyên
2. Đề tài tiếng Trung: "Những lỗi sai phổ biến khi sử dụng trợ từ ngữ khí tiếng Trung trong quá trình học"
    - SV thực hiện: Phạm Thị Hoài Nam
    - GV hướng dẫn: TS. Từ Chí Thành

Trong buổi họp này, Hội đồng đã thống nhất cả hai công trình NCKHSV trên đạt điều kiện nghiệm thu và đề xuất đề tài "Những lỗi sai phổ biến khi sử dụng trợ từ ngữ khí tiếng Trung trong quá trình học" được báo cáo ở Hội đồng cấp trường.

 

 

Sáng ngày 21.5.2014 tại phòng B211, Khoa Ngoại ngữ đã họp nghiệm thu công trình NCKH-SV năm học 2013-14 cho đề tài:
“Thực trạng và cải thiện phương pháp Nghe-ghi chú trong môn Kỹ năng tổng hợp 1 của sinh viên ngành tiếng Anh trường Đại học Tôn Đức Thắng”
- GV hướng dẫn: ThS. Trịnh Thị Mỹ Lệ
- Nhóm SV thực hiện: Nguyễn Hữu Tài, Đặng Thành Sang, Nguyễn Hiếu Nghĩa (lớp 11000103)
- Hội đồng nghiệm thu: TS. Ngô Thị Thanh Vân (Chủ tịch)
                                           ThS. Nguyễn Thị Nhất Phương (Thành viên)
                                           ThS. Phạm Hướng Ngọc Uyên (Thành viên kiêm thư ký)
Sau khi phản biện, nhận xét và góp ý chỉnh sửa, Hội đồng đã đồng ý nghiệm thu công trình NCKHSV và đề xuất được tham gia nghiệm thu cấp trường.
Buổi nghiệm thu đề tài cấp trường được tổ chức vào sáng ngày 10-6-2014 tại phòng C201, thành viên hội đồng nghiệm thu gồm có:
1. PGS. TSKH Bùi Loan Thùy (Phòng Điện toán & TTTL)
2. TS. Lê Thị Mai                       (Khoa KHXH và NV)
3. TS. Nguyễn Hòa Bình          (Khoa Ngoại ngữ)