Nhằm cung cấp thông tin và tư vấn hướng nghiệp cho tất cả các sinh viên năm 1 và năm 2 của Khoa NN để lựa chọn ngành học phù hợp với bản thân, Khoa NN đã tổ chức buổi hướng nghiệp (Thương mại và Sư phạm) vào sáng ngày 05/11/2016 tại Hội trường 6B.

Tham dự chương trình gồm có các báo cáo viên đến từ các doanh nghiệp, các giảng viên phụ trách về Sư Phạm (ThS. Nguyễn Thị Tuyết Tâm) và Thương mại (ThS. Nguyễn Ngọc Tâm) cùng với đông đảo các bạn sinh viên năm 1, năm 1 chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Trung. 

Nội dung chương trình:

   - 7g45 -  8g00: Ổn định SV, tiếp đón báo cáo viên, giảng viên
   - 8g00 - 9g00 : Báo cáo chuyên ngành Sư Phạm, Biên phiên dịch (Thầy Hải)
   - 9g00 - 9g15: GV phụ trách Sư Phạm (cô Tuyết Tâm)
   - 9g15 - 9g30: GV phụ trách Thương mại, thực tập cho SV (thầy Ngọc Tâm)
   - 9g30 - 10g45: Báo cáo chuyên ngành Thương mại (cô Oanh)
   - 10g45- 11g30: Giao lưu và kết thúc chương trình.