Tin nổi bật

Thông báo kiểm tra thông tin in dự xét tốt nghiệp tháng 6/2017
Nhằm đảm bảo thông tin SV được chính xác phục vụ cho việc in văn bằng tốt nghiệp đợt tháng 6/2017. Phòng CTHSSV đề nghị SV nhận được thông báo này vui lòng truy cập vào địa chỉ sau: https://goo.gl/forms/OyouvMNcKHiXIcFC2 và điền đầy đủ...(10-06)